Việc quản lý hiệu quả các tàu của chúng tôi là trọng tâm trong hoạt động của chúng tôi. Trong những năm qua, chúng tôi đã tạo dựng được danh tiếng trên thị trường với tư cách là chủ sở hữu tàu thương mại ngắn hạn hiện đại đa năng, cung cấp dịch vụ hạng nhất cho khách hàng của chúng tôi.
*Dịch vụ quản lý tàu của TTC bao gồm:

Quản lý khai thác: trực tiếp ký kết các Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Quản lý kỹ thuật vật tư: giám sát và điều hành các công tác của thuyền viên, công tác hậu cần, duy trì và bảo đảm cho tàu chạy xuyên suốt.
Quản lý an toàn hàng hải và bảo hiểm.
Quản lý tài chính.
Quản lý và đào tạo thuyền viên.

Quản lý tàu

Đội quản lý của chúng tôi được hậu thuẫn bởi công nghệ mới nhất chứng tỏ cam kết của chúng tôi đối với hoạt động an toàn và hiệu quả của các tàu của chúng tôi và chất lượng dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi.
Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi giám sát tất cả các khía cạnh kỹ thuật và hàng hải của doanh nghiệp từ bảo trì, xây dựng mới, lập kế hoạch và giám sát, để thực hiện các quy định mới.
Với đội ngũ cán bộ và chuyên viên kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm , cũng như chứng chỉ quốc tê, chúng tôi đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý tàu biển . Từ đó, công ty tàu biển TTC mang lại lợi ích lớn nhất cho các chủ tàu .