Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà TTC, số 630 Lê Thánh Tông, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng
Tel: +84 (225) 3765 840 Ext: 101
Fax: +84 (225) 3765 844
Email: shipping@ttchaiphong.com.vn

Phòng khai thác

Tel: +84 (225) 3765 840 Ext: 103, 112, 114
Fax: +84 (225) 3765 844
Email: dung@ttchaiphong.com.vn
lap@ttchaiphong.com.vn
lam@ttchaiphong.com.vn

Phòng Tổ chức – Hành chính

Tel: +84 (225) 3765 840 Ext: 107, 108, 117
Fax: +84 (225) 3765 844
Email: tchc@ttchaiphong.com.vn

Phòng kế toán

Tel: +84 (225) 3765 840 Ext: 102, 110, 111
Fax: +84 (225) 3765 844
Email: ketoan@ttchaiphong.com.vn

Văn phòng luật TTC

Tel: +84 (225) 3765 840 Ext: 105, 116
Fax: +84 (225) 3765 844
Email: vanphongluatsu@ttchaiphong.com.vn
binh@ttchaiphong.com.vn

Văn phòng cho thuê
Ms. Phuong
Tel: 0918158211
Fax: +84 (225) 3765 844
Email: tranthiphuong@ttchaiphong.com.vn