Văn phòng luật sư TTC kết hợp với Công ty luật Tuyết Mai cung cấp tất cả các dịch vụ tư vấn pháp luật với các luật sư giỏi và nhiều năm kinh nghiệm.
Luật Sư Đỗ Ngọc Bình, hơn 9 năm kinh nghiệm, chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Hàng Hải, trực tiếp thực hiện các vụ việc có yếu tố nước ngoài; Tổng giám đốc công ty TTC, số thẻ luật sư 5332.
Luật Sư Nguyễn Xuân Cư, hơn 10 năm kinh nghiệm, chuyên ngành Luật Kinh tế, nguyên phó giám đốc công ty Kim Khí Hải Phòng, số thẻ luật sư 5333.
Chuyên gia cố vấn: Ông Đỗ Ngọc Thanh, chuyên ngành Luật, Báo chí, 9 năm kinh nghiệm làm chuyên viên Sở Tư Pháp Hải Phòng.