Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại TTC

Đ/c: Tầng 1, tòa nhà TTC
630 Lê Thánh Tông, Hải Phòng, Việt Nam
Tel: +84 (31) 3765840  Ext: 101
Fax: +84 (31) 3765844
Email: shipping@ttchaiphong.com.vn
Website: www. ttchaiphong.com.vn

Phòng khai thác tàu biển

Tel: +84 (31) 3765840  Ext: 103, 112,114
Fax: +84 (31) 3765844
Email: dung@ttchaiphong.com.vn
lam@ttchaiphong.com.vn
binh@ttchaiphong.com.vn

Phòng Kế toán

Tel: +84 (31) 3765840  Ext: 102, 110, 111
Fax: +84 (31) 3765844
Email: ketoan@ttchaiphong.com.vn

Văn phòng luật TTC

Tel: +84 (31) 3765840  Ext: 105, 116
Fax: +84 (31) 3765844
Email: vanphongluatsu@ttchaiphong.com.vn
binh@ttchaiphong.com.vn

Văn phòng cho thuê

Tel: +84 (31) 3765840  Ext: 104, 106
Fax: +84 (31) 3765844
Email: nguyenthithuy@ttchaiphong.com.vn

Phòng Hành chính nhân sự

Tel: +84 (31) 3765840  Ext:  107,108, 117
Fax: +84 (31) 3765844
Email: tchc@ttchaiphong.com.vn

Categories: Uncategorized

Related Posts

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Chào mừng bạn tham gia vào đội ngũ của TTC! Văn hóa của công ty đề cao sự năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ nhau. Chúng tôi luôn luôn nồng nhiệt chào Read more…

Tin tức

Khai mạc Lớp tập huấn thực hiện các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra

Sáng ngày 27/3/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn thực hiện các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu Read more…